Telefón:  +421-2-43420885

Mobil:     +421-903 800 699

E-mail:    jano.hlavaty@gmail.com

 

Narodil sa 8. 8. 1955 v Zlatých Moravciach. 1975 – 1981 študoval na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Želibského. Žije a tvorí v Bratislave .

Kontakt:

Blok textu: Ján Hlavatý akad. mal.

 

Curriculum Vitae

Ján Hlavatý akad.mal.

Samostatné výstavy:

1984 –      Foyer Lekárskej fakulty UK, Bratislava

1985 –      Redakcia Smena, Bratislava

                     Turčianske múzeum, Martin

1986 –      Dom mládeže, Bratislava

1988 –      Výstavná sieň UBS, Bratislava

                     Galéria Dimitrovec, Bratislava

1990 –      Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava

1991 –      aléria Mitte, Viedeň, Rakúsko

1992 –      Štátna Galéria, Nitra

1993 –      Galéria NOVA, Bratislava

                     BaM Gallery, Bratislava

1994 –      Galéria Poľnobanky, Bratislava

1995 –      Galéria mesta Bratislavy, Bratislava

                     Slovenský kultúrny inštitút, Budapešť, Maďarsko

                     Turčianska galéria, Martin

1996 –      A1 Galéria Michalský dvor, Bratislava

                     Cultural Capital of Europe, Solún, Grécko

                     Štúdio S, Bratislava

                     A1 Výstavná sieň UBS, Bratislava

1998 –      Forum de I Hôtel de Ville, Saint Louis, Francúzsko

1999 –      Galéria ART-MA, Dunajská Streda

                     Galéria Michalský dvor, Bratislava

2002 –      A1 Dom umenia, Bratislava

                     Galéria NOVA, Bratislava

2003 –      A1 Danubiana – Meulensteen Art Museum, Bratislava

                     A1 Galŕia Slapansky/Slapansky, Mníchov, Nemecko

                     A1 Galéria Limes, Komárno

2004 –      A1 Galéria „Z“, Bratislava

2006 –      Design Factory, Bratislava

                     Galéria Art Atrium, Bratislava

                     Galéria OPE, Příbram, Česká republika

                     Štátna Galéria, Murská Sobota, Slovinsko

2008 –      Galéria M. A. Bazovského, Trenčín

                     Dom Umenia, Bratislava

2008 –      Galéria M. A. Bazovského, Trenčín

                     Dom Umenia, Bratislava

2009 –      Galéria SI, Praha

2011 –      Galéria Sumec, Bratislava

2012 –      A1 Kaštieľ Mojmírovce

2013 –      Galéria ČIN ČIN, Bratislava

2014 –      Galéria Michalský dvor, Bratislava

2015 –      Galéria Danubiana, Bratislava

2016 –      Galéria Jána Koniarka, Trnava

2016 -        Galéria Michalský dvor

Spoločné výstavy:

1983 –      3. celoslovenská výstava kresby Považská  galéria, Žilina

1984 –      Z dielne mladých, Bratislava

                     Tvorba mladých, Berlín, Nemecko

1985 –      4. celoslovenská výstava kresby Považská galéria, Žilina

1986 –      Z dielne mladých, Bratislava, Martin

                     Tvorba mladých, Berlín, Nemecko

1987 –      Salón mladých 87, Bratislava

                     VII. celoslovenská výstava mladých, Bratislava,

                     Horný Smokovec

1988 –      Absolventi VŠVU v Bratislave 1980/1981, GMB Bratislava

                     Z dielne mladých, Berlín, Nemecko

                     Tvorba mladých, Bratislava

1989 –      Tvorba mladých, Bratislava, Moskva, Kyjev

                     Monument v slovenskej maľbe, Levoča

                     Festival mládeže a študentstva, Soul, Južná Kórea

1990 –      Maliarska škola Jána Želibského, Záhorská galéria, Senica

1991 –      Abstrakcia, Galéria SVFU, Bratislava

1992 –      „Bazén“, Bratislava

1997 –      Stretnutie generáci, Umelecká beseda, Bratislava

1998 –      Seitenwechsel, Schloss, Heidelberg, Bratislava

1995 –      Coherences, A Selection of Contemporary Slovak

                     Art, Atrium Gallery, Londýn, Anglicko

                     Slovenské umenie dneška, Galerie der Kunstler,

                     Kunstforum, Mníchov, Nemecko

1996 –      Contemporary Slovak Art, Slovak Ambassy,

                     Washington, USA

2003 –      Slovak days in Egypt, Art Gallery, Káhira,

                     Bibliotheca Alexandrina, Alexandria

2004 –      Le Festival Montmartre en Europe, Paríž, Francúzsko

2007 –      Dom Umenia, Bratislava

2008 –      Slovak Art Collection Danubiana Art Museum,

                     arbella, Španielsko

2009 –      Ars  Posoniensis, Kláštorná galéria

                     Zehdenick, Nemecko

Verejné zbierky:

· Slovenská národná galéria, Bratislava

· Danubiana – Meulensteen Art Museum, Bratislava

· Galéria mesta Bratislavy

· Považská galéria, Žilina

 

Súkromné zbierky:

· Veľká Británia

· Holandsko

· Nemecko

· Rakúsko

· Taliansko

· Švajčiarsko

· Taliansko

· USA

· Česká republika

©2008 -  2017 Ján Hlavatý akad. mal. , všetky práva vyhradené

V e r e j n é  z b i e r k y :

· Slovenská národná galéria, Bratislava

· Danubiana – Meulensteen Art Museum, Bratislava

· Galéria mesta Bratislavy

· Považská galéria, Žilina