Blok textu:

Ján Hlavatý o tvorbe

 

Vo svojej tvorbe sa venujem predovšetkým maľbe, kresbe, ale i niektorým  technikám v spojitosti s architektúrou (mozaika, enkaustika).

       Moje obrazy sa dajú charakterizovať ako expresívne s lyrickým podtónom. Veľmi významnú úlohu tu zohráva farba, ako jeden z najdôležitejších stavebných prvkov mojich obrazov. Farba, ktorá sa postupne stáva výsostne maliarskym problémom, v spojení s dynamickým prednesom a vyváženou kompozíciou – to sú hlavné atribúty mojej maľby. Ide predovšetkým o abstraktné obrazy s občasnými ozvenami figúry, inšpirované prírodou, osobnými zážitkami či momentálnymi pocitmi.

 

Ateliér

Revolučná 35

821 04, Bratislava

Slovenská republika

Kontakt:

Telefón:  +421-2-43420885

Mobil:     +421-903 800 699

E-mail:    jano.hlavaty@gmail.com

 

Vitajte u Jána Hlavatého

 akad. mal. Ján Hlavatý

Blok textu: Ján Hlavatý akad. mal.

V atelieri

©2008 -  2017 Ján Hlavatý akad. mal. , všetky práva vyhradené

,, Za posledné dvadsaťročie bol maliar Ján Hlavatý považovaný za jedného z dôležitých predstaviteľov abstrakcie v našom súčasnom umení. A to napriek tomu, že jeho tvorba sa začala profilovať v priebehu osemdesiatych rokov, kedy bolo slovenské umenie, najmä jeho vtedajšia najmladšia generácia, zasiahnuté vlnou postmodernej maľby. Vtedajšia jeho, z pozícií figurácie vychádzajúca tvorba, mala charakter expresívno-dynamickej farebne i gesticky štruktúrovanej maľby, z ktorej dospel na pozície neformálne koncipovanej farebnej skladby“. PhDr. Eva Trojanová